Proquest

Recursos educatius en obert i suport a la docència

Moltes editorials científiques i proveïdors de bases de dades han posat els seus continguts de suport a la docència en obert de manera gratuïta.

  • Tots els manuals (TextBooks) de ScienceDirect de l’editorial Elsevier estaran disponibles en obert per a la comunitat UPV durant almenys tres mesos (accés a través de VPN). D’aquesta manera es facilita que els estudiants que tenen dificultats per a accedir a les còpies impreses dels llibres de text puguen accedir a la versió digital d’aquests.
  • La base de dades Journal of Visualized Experiments JoVE ofereix accés gratuït a tots els seus continguts educatius fins al 15 de juny. És una base de dades de vídeos on s’expliquen tècniques bàsiques i fonamentals de laboratori.
  • Llibres electrònics d’Harvard Business Review, d’EBSCO i Harvard Business Publishing fins al 30 de maig accés il·limitat i gratuït.
  • Proquest Ebook Central ha posat en obert una gran part dels seus llibres electrònics.

I a més cal no oblidar-se de la col·lecció de Recursos Educatius d’Aprenentatge que tenim en el nostre repositori Riunet (més de 8.500 recursos) i de MERLOT(Multimèdia Educational Resources for Learning and Online Teaching) comunitat oberta de recursos docents universitaris.