préstec

Préstec: ampliació fins a 30 de setembre

Préstec: ampliació fins a 30 de setembre

Encara que esperem reobrir el servei de préstec i devolució en les pròximes setmanes, per a facilitar-vos l’organització i que no hàgeu de preocupar-vos, s’ha ampliat la data de devolució dels materials en préstec fins al 30 de setembre.

Aquesta data de devolució és aplicable a tots els materials inclosos portàtils excepte en el cas de materials amb reserva prèvia que mantenen el 15 de juliol como a data de devolució,

Aquesta ampliació és automàtica, per la qual cosa no heu de fer res, i podeu comprovar-la, com sempre, en l’apartat de La meua Biblioteca.

Préstec i devolució de materials

Recorda que les renovacions són automàtiques. A més, la biblioteca prorrogarà les dates de devolució perquè no hages que preocupar-te. Pots consultar l’estat dels teus préstecs i sol·licituds des de La meua Biblioteca, identificant-te prèviament en PoliBuscador.

Préstec interbibliotecari no presencial

El Servei de Préstec interbibliotecari es manté obert de manera no presencial, admetent peticions d’articles de revista i capítols de llibre, i intentant dur a terme el treball amb la major eficiència possible.

Com que les biblioteques universitàries espanyoles, i d’altres llocs del món, tenen les seues instal·lacions tancades, només podem sol·licitar documents electrònics, que se serviran de la manera habitual, per correu electrònic, i com més de pressa millor.

Aquells documents que, després de cercar-los minuciosament, només estiguen disponibles en format imprès, els deixarem en estat de “pendent” per a sol·licitar-los quan reòbriguen les biblioteques.